Contact Us

Guangzhou Jiahong Electronic Co., Ltd.

Contact person: Song Fang

Mobile: 13650808326

Tel :020 --87,494,628

Postal Code: 510540

Guangzhou Baiyun District Tian Xin Street No. 85

Website: http://www.gzjiahon88.con/查看大图

 

Guangzhou Jiahong Electronic Co., Ltd.